تصویر مولانا در دیوان شمس - سخنرانی استاد کریم زمانی در کتابخانه ملی، سالن همایش ها