آفتابی در یکی ذره نهان

تنها کانال رسمی مولانا پژوهی کریم زمانی در تلگرام

@SunofMawlana