۰۹۱۹۵۷۱۹۱۵۷   : شماره تلفن تهیه کتاب
 
شرح جامع مثنوی معنوی میناگر عشق
شرحی است بر تمام 6 دفتر مثنوی مولانا به زبان ساده و روشن ، و نیز مستند.مشتمل بر 6 جلد (شرح ابیات ) بعلاوه جلد هفتم ( فهرست حامل آیات ، احادیث ، کشف الابیات و معانی لغات ) .
 
تفسیر موضوعی مثنوی مولانا . در این کتاب بیش از صد موضوع از موضوعات بنیادی مثنوی با مستندات دقیق مورد تفسیر قرار گرفته است ، در یک جلد هزار صفحه ای
 
ترجمه کتاب میناگر عشق به زبان ترکی استانبولی بر لب دریای مثنوی معنوی
میناگر عشق شرحی است بر موضوعات : انسان شناسی ، زیبایی شناسی ، هستی شناسی ، روان شناسی ، عشق ، بهشت ، عمل ، جواب عمل ، جبر و اختیار ، ابلیس ، وحی و ... از نگاه مولانا
        
در این اثر ، مقاصد همه ابیات 6 دفتر مثنوی ، با عنوان گذاری های کوتاه بیان شده است ، در دو جلد .
   
شرح جامع مثنوی معنوی ( چاپ نفیس )    
این اثر به مناسبت هشتصدمین سال تولد مولانا به صورت نفیس در شمارگان محدود ( 1000 نسخه ) چاپ شده است . همراه با ده ها لوح خوشنویسی از ابیات مثنوی و غزلیات مولانا
 
 © 2010 Nayonafir.com. All Rights Reserved.